Beknopte biografie Kristof Gabriel Van Hooymissen


Kristof Gabriel Carina van Hooymissen (artiestennaam Kristo, °13 januari 1983) is een Belgische singer-songwriter, schrijver, dichter, kabbalist, alchemist, mysticus, witte occultist en yogi. 
In 2010 schreef hij mee aan het album Street Soul van Charles Jarvis. Het album kreeg in     de pers goede kritieken. Kristof was ook te horen op de langspeelplaat van Het Torenlied, met stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, een hommage aan het MAS. Kristof schreef ook nog 8 boeken (en heeft er 4 in voorbereiding; hij gaf twee boeken van Charles Jarvis opnieuw uit met behulp van Brave New Books), én hij schreef een dichtbundel, uitgegeven door de World Wide Association of Writers te Puurs en later bij Brave New Books in eigen beheer. Dit werk is te raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek van België. Kristof woont en werkt in Antwerpen, waar hij onder andere een website van Charles Jarvis beheert. In 2017 begon hij aan een opleiding muziekproductie. In zijn vrije tijd studeert hij filosofie als autodidact, naar de Platonische zienswijze dat de muziek een voorbereiding is op de wijsbegeerte. Hij beschouwt zich als een praktisch mysticus die noodgedwongen na enkele misbegrepen spirituele crises begon met dagelijkse beoefening van yoga en meditatie, waarbij hij zijn vroegere hedonistische levensstijl van sex, drugs en rock 'n roll stapsgewijs verlaten heeft. Zijn denken werd in het verleden sterk gevormd en beïnvloed door de Indische vedische cultuur. Hij is een leerling van de Siddha Maha Yoga (shaktipat kundalini yoga) van Swami Nardanand, wiens Ashram zich in India bevindt. Swami Nardanand is de huidige schakel in een lijn van zelfgerealiseerde Siddha meesters. Al zijn voorgangers staan bekend voor hun zuiverheid, integriteit en hoog niveau van verwerkelijking. Hij kreeg initiatie in de Siddha Maha Yoga-traditie omstreeks het jaar 2012.

Kristo bestudeert al sinds zijn tiende de tarot, had vroeg op de middelbare school reeds buitenzintuiglijke ervaringen. Zo kwam er een man naar hem toe toen hij tien jaar oud was die hem kwam vertellen in een taverne toen hij met zijn moeder aan het dineren was, dat hij paranormaal begaafd was. Niet veel later zag hij tot zijn verbazing een grote vuurbal door de taverne vliegen die ontplofte en een luide knal gaf alsof heel de taverne aan diggelen werd geslagen. Hij en de mysterieuze man waren de enigen die dit zagen. Zijn moeder en de anderen zagen niks en aten gewoon verder. Hij verstijfde van de angst. Hij stelde dus vast dat niet iedereen die paranormale dingen ervoer. Hij droeg altijd een kruisje bij hem, experimenteerde met spiritisme en verjoeg boze geesten als kind door teksten uit de Bijbel te citeren. Jarenlang werd hij gediagnosticeerd met allerlei absurde diagnosen die de waarheid geweld aandeden, tot hij zijn eigen weg ging, de theosofie, antroposofie, rozenkruisers en vrijmetselaars ontdekte en besefte dat hij eigenlijk niet gek was, alleen een spiritueel persoon. Aangezien hij jarenlange werd volgepropt met allerhande psychofarmaca omdat hij in foute complotten geloofde - niet alleen tegen Zijn persoon maar tegen de mensheid in haar geheel - zijn zijn hersenen dit gewend geraakt en neemt hij nog steeds een lage dosis van deze 'smeerlapperij', zoals hij ze noemt, samen met anderen. Zie ook zijn boek "
Hoe psychiatrie en MK-Ultra (bijna) synoniemen werden (ISBN 9789402183221)" over zijn slechte ervaringen met het psychiatrische systeem wat hem talloze trauma's opleverde, bovenop diegene die hij al had.  Met dit werk wil hij de psychiatrie en de farmaceutische industrie wakker schudden, een geweten schoppen en tot ethisch handelen aanzetten. De psychiatrie vergeleek hij in het verleden meermaals met de moderne inquisitie naar zijn groot voorbeeld, de Joodse psychiater Thomas Szasz van de antipsychiatrie. Het blijft een dagelijks Werk om zijn mishandelaars te vergeven en integraal te blijven denken. Het is een quasi onmogelijke opdracht maar hij doet zijn best. Ook heeft hij heeft al jaren een sterke intuïtie en precognitie. Hij voorvoelt bijvoorbeeld wanneer mensen gaan sterven en wordt steeds door zijn innerlijke Stem geleid. Toen onlangs zijn neef Peter Bogaerts heenging had hij dit een dag voordien voelen aankomen via zijn innerlijke radar. Niet zolang geleden, in de zomer van 2019 voelde hij weer tijdens het lezen van een boek over een overlijden dat er iemand overleden was, waarna hij een dag later een overlijdensbericht van een indirecte kennis in de krant zag staan. Hoe hij dit allemaal voorvoelt is voor hem zelf een raadsel. Zonder teveel mee te gaan in de New Age vindt hij zich wel in de term Indigovolwassene. Het indigoniveau van bewustzijn wordt door evolutiepsychologen ook onderzocht, en komt mee voor in het werk van Ken Wilber en de spiraaldynamiek (spiral dynamics). Het is een verlicht mentale, zoals Sri Aurobindo het zou benoemen, en dus zeker geen waan, zoals hem zo vaak verweten werd. Volgens Hem is het G'd die Hem leidt en zijn leger van gidsen en beschermengelen. Op zijn beurt is hij ook een onvermoeibare beschermengel voor talloze mensen, goede én zogenaamde 'slechte' mensen, omdat iedereen een kans verdient om zijn weg naar G'd te vinden. Hij koos voor een leven als muzikant-componist en auteur, helpt voortdurend mensen en in afwachting en voorbereiding van zijn reis naar het Oosten (India en Tibet) werkt hij in alle rust nederig verder. Hij maakt in zijn vroege adolescentie kennis met de Indiase filosofie door de werken van Sri Aurobindo en de Moeder. Aurobindo hoorde ook steeds een Stem die Hem begeleidde en zei wat hij moet doen of niet moet doen. Mensen als Plato hadden ook zo'n "innerlijke GPS" zoals hij het benoemt. Hij blijft zelfkritisch over wat hij ervaart en toets alles aan de werkelijkheid die vaak bevestigt dat hij het bij het rechte eind heeft.

Momenteel werkt Kristo aan de biografie van Charles Jarvis en bestudeert hij het drieluik The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment, door Tsong-Kha-Pa
, de leraar van de eerste Dalai Lama, op eigen initiatief en de Yoga Sutra's van Patanjali op aanraden van zijn Leraar. Ook las hij Een lamp voor het Pad naar de Verlichting, van Lama Atisha. Over zijn Tibetaanse studies schreef hij een boek. Ook plant hij in de toekomst een boek over Maria Magdalena, die hij nog steeds als de belangrijkste vrouw binnen het Christendom ziet, zodat het voor eens en voor altijd duidelijk is en blijft dat zij geen prostituee is. 
In 2025 plant hij een reis naar Tibet met zijn beste vriend Michael Keuppens.  Hij bestudeert zijn favoriete filosoof Manly Palmer Hall, naast Ken Wilber, en bereidt eveneens een boek voor over het komende zesde wortelras, dat intuïtief en helderziend zal zijn. In tussentijd werkt hij als vrijwilliger, voornamelijk door wetenschappelijk onderzoek te doen van thuis uit naar de transpersoonlijke en integraal-complementaire psychologie en psychiatrie. Als hij aan voldoende fondsen geraakt denkt hij eraan een Kundalini-huis op te richten waar mensen in een spirituele crisis terecht kunnen. Zijn inspiratiebronnen bij zijn transpersoonlijk en integraal onderzoek zijn dokters David Lukoff, Stanislav Grof, yogi-avatar Sri Aurobindo, psycholoog John Weir Perry en auteur John White, naast de stichtster van de theosofie Helena Blavatsky en de stichter van de antroposofie Rudolf Steiner. Kristof werd in 2019 lid van een besloten genootschap. Rond zijn 23ste levensjaar legde hij de boddhisattva-gelofte af. Hij vocht toen tegen een leveraandoening die neigde naar leverkanker en beloofde aan God dat  als hij zou herstellen - hij zich levenslang zou inzetten voor anderen. Hij herstelde met behulp van natuurgeneeswijzen en homeopathie. Muziek maakte hij op basis van de lessen van Sri Aurobindo : niet om er rijk en beroemd mee te worden, maar om God te dienen, en het Godsbewustzijn te verspreiden. Hetzelfde geldt voor zijn schrijfsels. Zijn favoriete boeken zijn 'De Stem van de Stilte' van Helena Petrovna Blavatsky en alle boeken die hij te lezen krijgt over Maria Magdalena, waaronder het Maria Magdalena-evangelie door Jacob Slavenburg. Hij is al meer dan tien jaar student van de theosofie. In tegenstelling tot een gangbare tendens in de middens van complotdenkers is hij eerder een voorstander dan een tegenstander van de vrijmetselarij. Hij gelooft zonder twijfel in een Opperwezen (G'd of de Opperbouwmeester van het Heelal) en is voorvechter van de Rechten van de Mens, en meer bepaald de Rechten van de Vrouw in de maatschappij. Hij houdt zich zoveel mogelijk afzijdig van politiek, maar heeft wel een politieke mening en vindt het boeiend. Hij is een fan van de integrale visie op mens en maatschappij en beschouwt zich al jaren als een integrale denker, naar de filosofie van Ken Wilber. Hij leeft momenteel als een Bodhisattva van Mededogen. Hij is geïnspireerd door auteur Gabriel Trarieux d'Egmont die veel deed voor Frankrijk. Hij liet zijn tweede naam veranderen naar Gabriel, geïnspireerd door de Puerto Ricaanse zanger-gitarist Gabriel Rios. Hij leest vele visionaire literatuur die hij te pakken kan krijgen, van Nostradamus tot Paracelsus en anderen. Hij beschouwt zich als een gelukkig mens sinds hij de reductionistisch-materialistische wetenschappelijke visie op zijn spirituele en paranormale ervaringen in Liefde en Vergeving heeft losgelaten. Hij gebruikt als basis - ondanks alle aanvallen op deze vorm van healing - voor zichzelf homeopathie en orthomoleculaire geneeswijzen en staat ook open voor gebedsgenezing met behulp van aartsengel Rafaël alsook voor handoplegging zoals prachtig beschreven door Barbara Brennan in haar mooie boek "Hands on Healing". In het verleden genas hij zijn eigen lever toen deze instortte en neigde naar levercirrose of eventueel, volgens de behandelende arts, kanker. De genezing gebeurde middels onderdrukte alternatieve therapieën, kruiden, homeopathie en meditatie mét succes. Dat zijn lever faalde was het gevolg van jarenlang foute diagnosen en dwangmedicatie. Het had hem dus bijna zijn leven gekost. Zijn afkeer van de psychiatrie leidde ook al tot een zelfmoordpoging, wat hij nooit meer zal doen. Hij leerde terug te vechten en liet de pillenmaffia stilaan achter zich, met dat inzicht dat lage doses medicijnen levens kunnen redden. Toch vindt hij dat veel zogenaamde geneeskunde enkel op winstbejag uit is, en dat veel zogenaamde kwakzalverij écht geneest. Toch blijft hij hopen op een toekomst in de geneeskunde waarbij het homeopathische en het allopathische de handen in elkaar slaan waarbij eugenetische praktijken in de zorg bestraft worden. Samen met de leraren aan de innerlijke zijde, de Meesters van Wijsheid en Mededogen oftwel de Spirituele Hierarchie van deze planeet werkt Hij onvermoeibaar verder in een Geest van Synthese, Liefde, Eenheid en broederschap. Hij blijft zich inzetten voor de zwakkeren in de samenleving, voor zij die geen stem meer hebben en zich niet kunnen verdedigen. Zonder jarenlange - eerst clandestiene - hulp van Geestelijke Wezens- had hij het nooit gered. Hij is Zijn Meester eeuwig dankbaar voor de begeleiding tijdens zijn kundaliniproces, alsook de dame die hem kennis leerde maken met het sjamanisme. Hij is een volgeling van het Christendom in zijn werkelijke gnostisch-esoterische zin. Hij kan zich helemaal vinden in de stelling van wijlen Simon Vinkenoog die schreef dat het huidige Christendom helemaal niet de leer is van Jezus, vandaar zijn verzet, tegen de orthodoxie. Hij voelt zich hierin gesteund door velen die vinden dat het Christelijke geloof terug naar zijn roots moet gaan, weg van de pracht en praal en de misbruiken. Geld is niet slecht, kapitaal bezitten geen zonde, als het maar in een altruistische en filantropische zin wordt benut. Wat wél slecht is - en daar is hij een criticus van de orthodoxie is dat men de leer van Jezus om geld en macht heeft verdraaid. Hij gelooft rotsvast in Maria Magdalena en Haar Kerk en gelooft ook dat zij de ware erfgenaam is van het Christelijke geloof én niet Petrus. Daarover zal een heel boek gaan, gebaseerd op prachtige werken van Jacob Slavenburg en anderen, de Nag Hammadhi geschriften en de verboden apocriefe geschriften zoals het Evangelie van Magdalena, Thomas, Filippus. Hij liet zich niet ontdopen omdat hij geen wrok voelt tegenover Rome, maar hij schrapte wel Petrus uit zijn naam, en verving deze door Gabriel als symbolische daad. Tot de dag van vandaag wordt hij gecontroleerd middels bewindvoering, werden zijn vrijheden beknot maar hij werd hier alleen maar sterker van. Zijn "vijanden" zullen hun eigen karma ooit moeten onder ogen zien. Karma, of de Wet van Oorzaak en Gevolg is de meest rechtvaardige wet in de kosmos want ze geldt voor iedereen en niemand ontsnapt eraan. Soms wil hij G'd een handje helpen door foute individuen en "Het Systeem" te laten voelen dat hun tijd ten einde loopt. We bevinden ons in een transitieperiode naar iets anders. Hij is een grote fan van auteur en spreker David Icke en andere alternatieve denkers, maar hij blijft een voorstander van het maçonnieke gedachtegoed dat hij eigenlijk al jaren doorleeft, los van alle dogma's en met respect voor vrouwen. De Loge moet geen mannenclub zijn. Hij vindt steun in zijn zelfstudie bij gelijkgestemde zielen waaronder Swami Vivekananda wiens credo "
The whole secret of existence is to have no fear. Never fear what will become of you, depend on no one. Only the moment you reject all help are you freed." zijn favoriete leuze is.

Hij verdiept zich verder in de klassieke pianowerken van Claude Débussy, Mozart en Beethoven. De laatste jaren leeft hij zoveel mogelijk in afzondering van teveel drukte, werkt hard van thuis uit, heeft zijn belagers vergeven en vertrouwt op G'd en op de wijsheid dat wie goed doet goed ontmoet, en wie slecht doet ook zijn prijs zal betalen. Hij blijft zich inzetten en hoopt oud te worden in het Oosten, zodat hij België voorgoed kan achterlaten. Er is hier teveel gebeurd. Als er al een nieuwe tijd of een Gouden Tijdperk mag aanbreken, moge dan de wereld en de mensheid in harmonie leven met de Wetten van de Hemel. Ook zou hij de politiek willen aanmoedigen de stap te zetten van de onzuivere base tot het edelmetaal goud, opdat ook politici dit spiritueel proces kunnen aangaan tot zuiverheid en integriteit. Zo kan corruptie aangepakt worden en zal ook de disharmonie en incongruentie met de Wetten van de Hemel tot het verleden mogen behoren. Hij erkent alle profeten, boodschappers en Avatars, ook de profeet Mohammed. Hij staat open voor een Verenigde Staten van Europa, op voorwaarde dat dit op spirituele principes en verlichte democratie gebaseerd is.

Anno 2019 heeft hij de werken van Sri Aurobindo en De Moeder herontdekt en is hij begonnen aan een intense studie van The Life Divine, The Synthesis of Yoga en The Human Cycle, The Ideal of Human Unity. Niet om de ideeën van Sri Aurobindo slaafs te volgen en te kopiëren, maar om zich te laten inspireren en er zijn eigen mening over te vormen.

Kristo heeft reeds enkele jaren last van diabetes, syncopes en epileptische aanvallen. Momenteel werd hij behandeld met Depakine tegen de 'heilige ziekte' epilepsie (in vroegere tijden werd deze "ziekte" : het lijden van Sint Johannes genoemd). Wegens het ontstaan van diabetes na jaren farmacologische dwangmedicatie geniet een veganistisch dieet zijn voorkeur. Recente bloedanalyses wezen echter aan dat zijn diabetes genezen is. Kristo paste de raadgevingen van Dr Gabriel Cousens zo goed als hij kon toe. Deze tips kan u nalezen is het boek : 'There is a cure for diabetes, the 21-Day+ Holistic Recovery Program'. Een aanrader!

Zijn grootste muzikale invloeden momenteel zijn Madeleine Peyroux, Magdalena Solomun, Matthew Bellamy en Madonna Ciccone. Hij begrijpt niet waarom Hij Madeleine niet eerder ontdekt heeft en wenst haar alle succes toe en geluk in het leven. Met Magdalena Solomun had Hij al de eer om een nacht te mogen dansen op haar muziek in Antwerpen. Ze is een topdj die Mij zes uur heeft doen dansen, waar ik anders na vijftien minuten al aan de kant ga staan. Dank U wel beiden omdat dat jullie bestaan. 

Bibliografie

 • 2001 – Van Kurt tot Boeddha (onder pseudoniem Peter Bracke) (ISBN 97890 81176415)
 • 2008 – De brieven van Epsilon, (samen met Manu Bruynseraede) (ISBN 9789081176422)
 • 2018 - Mijn leven met kundalini (ISBN 9789402175622)
 • 2018 - De Onbekende Filosoof (The Fifth Saviour) (ISBN 9789402181753)
 • 2018 - Hoe psychiatrie en MK-Ultra (bijna) synoniemen werden (ISBN 9789402183221)
 • 2018 - Kosmisch bewustzijn, De Meest Heilige Trinosofie van een leven in vrijheid
  (ISBN 9789402184716)
 • 2019 - Vitalski presenteert : "Charles Jarvis, Twintig Duizend Mijl Onder de Belgische Zeebodem Zonder Vriendschap, Voedsel of Verlichting" (Tweede druk ; ISBN 9789402188615, Paperback)
 • 2019 - Avatar, Tales from the Resistance to a Satanic New World Order system of communist-fascist slavery (ISBN: 9789402186499).
 • 2019 - Tibetaanse studies &The Kundalini Clinic - De zoektocht naar de wijsheid van Tibet, esoterisch Christendom, filosofie en vrijmetselarij, A Vision for the Future  (ISBN 9789402191325 Hardcover).
 • 2019 -  Ethica Mystica,  over Geloof, Hoop, Liefde en andere deugden. (ISBN 9789402198027, Paperback).
 • 2019 - Mijn leven met kundalini (tweede druk, ISBN 9789402198966, Paperback)
 • 2020 - Charles Jarvis, de biografie (in voorbereiding)
 • 2020 - Maria Magdalena, The restoration of the Goddess (in voorbereiding)
 • 2020 - Thought Crime, evolving from an Orwellian Dystopia towards a world filled with love, unity and tolerance (in voorbereiding)
 • 2020-2027 - Het komende zesde wortelras (in voorbereiding)

Poëzie

Muziek

 • 2010 - Street Soul
 • 2010 - Het Torenlied (met Peter Holvoet-Hanssen)
 • 2018 - The Magdalene Song (Child of Zion) (eerder onuitgegeven nummer, wel reeds live gebracht op de lokale vrije Antwerpse zender Radio Centraal)
 • 2018 - Brother Mahatma Mohammed (eerder onuitgegeven nummer)
 • 2018 - Mary, keep your head up (eerder onuitgegeven nummer) 
 • 2019 - Awakenings (eerder onuitgegeven nummer, wel reeds live gebracht op de lokale vrije Antwerpse zender Radio Centraal)


Kristo in de studio van Radio Centraal, Antwerpen, BelgiëExterne links


Aanvulling op http://nl.wikisage.org/wiki/Kristof_Van_HooymissenAcacia  - symbool van onsterfelijkheid, onschuld en spirituele inwijdingLux e Tenebris /  Per Lumina ad NuminaFrater Veritas

ET IN ARCADIA EGO
Info : http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/90boeddhas.html

Licht uit duisternis / door het Licht tot het Heilige

in humility - in nederigheid

© Copyright 2019 Kristof Gabriel Carina van Hooymissen

Reacties